Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping CartCollectie

Het verzet / Resistance https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/ Het verzet / Resistance Een Britse 'suitcase radio'. De type 3 MKII of B2 radio. Deze radio werd ontwikkeld door de SOE, Special Operations Executive. Geheime agenten die in Groot-Brittanie werden opgeleid tot marconist werden met deze radio's gedropt in bezet gebied. Zij hadden de taak het verzet te steunen. Met morse-code konden ze contact opnemen met Londen. O.a. inlichtingen over de vijand werden doorgeseind, opdrachten werden ontvangen. Werken met een dergelijk toestel was levensgevaarlijk. De Duitsers konden vlug de zenders opsporen door het opvangen van de radiogolven. De radio op de foto was in gebruik door een Belgische geheime agent van de groep G, een sabotagegroep. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=189279653 189279653 Geheime agenten van de Britse SOE droegen dit pak wanneer ze boven bezet gebied werden gedropt. Daaronder droeg men burgerkledij. Het pak kon in een beweging opengemaakt worden, vandaar de bijnaam 'striptease-suit'. / Secret agents of the British SOE used this suit when dropped in occupied Europe. Under the suit they had civil clothing. The suit could be opened very fast and was nicknamed 'striptease-suit'. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=127889773 127889773 Enkele voorwerpen gebruikt door geheime agenten van de SOE. Rechts enkele speciaal ontworpen messen die werden gedragen aan de onderarm of aan de enkel, onder de kledij. Ook het zakmes werd door de SOE ontworpen met onderaan een haakvormig mes om banden door te prikken. Een kompas werd gedragen als een gewone horloge... https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=136104922 136104922 Deze zender-ontvanger is een radio ontwikkeld door de SOE, Special Operations Executive. Een in Groot-Brittanni? opgeleide geheime agent werd samen met de radio gedropt in bezet gebied. De agent zocht contact met het Belgische verzet of richtte zelf een verzetsgroep op. Met de radio kon hij via morse-code contact houden met Londen. De radio op de foto werd gebruikt door een agent van de 'groupe G', een verzetsgroep die zich bezig hield met sabotages. Ze werkten op een professionele manier, zonder tegenreactie van de Duitsers uit te lokken. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=190461623 190461623 Clandestiene pers.... / Clandestine press... https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=127889776 127889776 Een compleet zeefdruktoestel, toebehorende aan verzetsman Jules Opsomer van Poelkapelle. Het werd gebruikt om in het geheim anti-Duitse blaadjes te drukken. / A complete silk-screen printing device, owned by Jules Opsomer, member of the resistance of Poelkapelle. It was used to print anti-German leaflets. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=128206338 128206338 Clandestiene pers.... / Clandestine press... https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=139175391 139175391 Nieuws vanuit de lucht... Deze blaadjes werden door Britse en Amerikaanse bommenwerpers boven Vlaanderen uitgeworpen. / News is falling from the sky... These papers were dropped over Flanders by British and American bombers. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=127889777 127889777 Het pistool en de Franse armband van Roger D. Hij was lid van het Geheim Leger te Houthulst (Belgie). Na een grote razzia ging hij onderduiken in Noord-Frankrijk. Daar werd hij eveneens lid van de Franse 'maquis'. (Met dank aan Roger D.) / The pistol and French bracelet of Roger D. He was a member of the Secret Army in Houthulst (Belgium). After a major raid he had to go into hiding in Northern France. There he joined the French 'maquis'. (Acknowledgements to Roger D.) https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=128206335 128206335 Het uniform van de Canadese piloot G.F. Andrews samen met enkele ontsnappingsitems waarmee piloten werden uitgerust. In geval van een crash boven bezet gebied kon men deze items gebruiken om aan een Duitse arrestatie te ontsnappen. Rechts zie je escape-boots, van deze laarzen kon het bovenste stuk afgesneden worden zodat de rest eruit zag als een gewone burgerschoen. Enkele minuscule kompassen (??n in de vorm van een knoop) en een zijden kaart kon men gebruiken om de ontsnappingsroute te plannen en zo via Spanje terug naar Groot-Brittani? te vluchten. Zonder hulp van het verzet was dit vrijwel onmogelijk. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=136476443 136476443 De persoonlijke wapens van Cyriel Boone, verzetsleider van de groep Zarren van het Geheim leger. Bovenaan een Duitse Mauser buitgemaakt in 1944 op terugtrekkende Duitsers. In het midden een Stengun die door de Britse geheime dienst, de SOE, gedropt werd in bezet gebied. (Met dank aan de familie Boone) https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=136104921 136104921 Vanaf het moment van de bevrijding maakten heel wat verzetsgroepen, vooral van de gewapende weerstand, zich kenbaar door het dragen van een armband. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=140903679 140903679 https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=204739173 204739173 Het Geheim Leger was de verzetsgroep met het grootste ledenaantal in Belgie. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=128206337 128206337 Het Onafhankelijkheidsfront hield zich vooral bezig met gewapende weerstand en sluikpers. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=128206336 128206336 Een zeldzaam uniform van een Feldpolizeiobersekretar (Oberleutnant). De Geheime Feldpolizei (GFP) had als belangrijkste taak het opsporen van verzetsgroepen. Ze werkten samen met de Abwehr (contraspionage). De Abwehr organiseerde vaak het onderzoek terwijl de GFP meestal de arrestaties en ondervragingen voor zijn rekening hield. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=180190309 180190309 Een concentratiekampuniform gedragen door een Oostendenaar die tijdens de oorlog werd opgepakt wegens verzetsactiviteiten. Hij overleefde de kampen en kwam in dit pak terug thuis. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=180933025 180933025 De lidkaarten van de grootste verzetsgroepen. Ze werden vanaf september 1944 uitgereikt. Deze duplicaten werden door de staatsveiligheid gebruikt ter contole. Tijdens bewakings- en andere opdrachten moesten verzetsmannen zich kunnen legimiteren. De staatsveiligheid oefende hierop controle. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=130697958 130697958 Het uniform, het gasmasker en het schuitje van Hubert de Groote. Hij was tijdens de oorlog burgemeester van Houthulst en plaatselijke verzetsleider. Vanaf 1943 werd hij leider van het Geheim Leger in West-Vlaanderen. Het Geheim leger werd de grootste gewapende verzetsgroep in Belgie. Na een grootscheepse razzia in Houthulst vluchtte Hubert naar Groot-Brittanie en werd er kapitein bij de Belgische Staatsveiligheid. Tijdens de bevrijding in september 1944 kwam hij in dit uniform naar Belgie terug. (Met dank aan de familie de Groote.) / The uniform, gas mask and service cap worn by Hubert de Groote. During the war he was mayor of the commune Houthulst and a local resistance leader. In 1943 he became the leader of the Secret Army in his province. The secret army was the biggest armed resistance-group of Belgium. After a major raid in Houthulst Hubert escaped to Great-Britain and there he became captain of the Belgian State Security. During the liberation in September 1944 he came to Belgium in this uniform. (Acknowledgements to the de Groote family) https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=128206334 128206334 Het verzetsuniform van Agnes de Groote (Tita), zus van Hubert. Nadat in 1943 vele razzia' s de leiding van het Geheim Leger ontregelden, werd zij de centrale figuur van zone III (West- en Oost-Vlaanderen). Zij zorgde ervoor dat de verbindingen met de andere zones en het hoofdkwartier hersteld werden. Ze droeg dit uniform vanaf de bevrijding in september 1944. (Met dank aan de familie de Groote.) / A resistance-uniform worn by Agnes de Groote (Tita), sister of Hubert. When several raids disorganized the command of the Secret Army, she became the central figure in district III (West- and East-Flanders). She restored the liaisons with the other districts and the headquarters. She wore this uniform from the moment of the liberation in September 1944. (Acknowledgements to the de Groote family) https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=128206331 128206331 Het symbool van het Geheim Leger van Belgie. / The symbol of the Belgian Secret Army. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=128206332 128206332 Agnes de Groote nam in september 1944 dienst bij de Canadese inlichtingsdienst (Canadian Intelligence Corps). Hun taak was inlichtingen verzamelen over de vijand, contact houden met het verzet in bezet gebied, militaire post en publicaties censureren en contra-spionage. Dit is haar Canadese uniform met toebehoren in de originele doos. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=128206333 128206333 https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=204739172 204739172 https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=204739171 204739171