Het Huis van '40-'45

Verzetsmuseum Vlaanderen

OVER VERZET, VERRAAD, VERVOLGING EN VRIJHEID...

De vereniging 'Het Huis van '40-'45' wil met deze website en het museum erfgoed i.v.m. de Tweede Wereldoorlog ontsluiten. We willen tonen hoe de mensen te lijden hadden onder de inval, de bezetting en de bevrijding. We hebben vooral aandacht voor het dagelijkse leven, de collaboratie en de geheime oorlog van het verzet. Alles wordt op een objectieve manier benaderd en in het licht gesteld.


De tastbare stukken gekoppeld aan de verhalen van toen zijn de stille getuigen van een tijdperk dat niet mag vergeten worden. Hiermee proberen we een authentiek beeld van Vlaanderen tijdens deze periode te geven. Zo blijft een stukje Vlaams erfgoed bewaard. Het bijhouden hiervan is een eerste stap, het ontsluiten een tweede, vandaar dit initiatief.


Vaak krijgen we de vraag: Waarom de Tweede Wereldoorlog? Hier is toch niets gebeurd? Inderdaad, zij bracht niet de vernietigingen mee zoals de oorlog van 14-18. Toch is de impact van deze oorlog niet te onderschatten.  De oorlogsjaren drukten een heuse stempel op onze streek en de hele wereld. Ze bepaalden het verdere verloop van de 20ste eeuw. De complexe geschiedenis van deze oorlog zullen we hier niet uiteen doen. Via persoonlijke getuigenissen brengen we wel het verhaal van hen die het meemaakten. Voor hen betekende deze periode een mijlpaal in het leven. Vaak werden toen keuzes gemaakt die een grote invloed hadden op hun en onze toekomst.

Het is de bedoeling dat men even stilstaat en bedenkt wat het was en is om een oorlog, bezetting of onderdrukking mee te maken. We proberen ertoe bij te dragen dat mensen beseffen tot wat de waanzin van enkelen kan leiden. Als we dit kunnen teweegbrengen bij de bezoekers is ons doel geslaagd.


Brecht Schotte